L-Erbgħa, 13 ta’ April 2022

Meta konna żgħar, konna nidgeddsu ma’ ommna f’xi sqaq mudlam jew jekk jinbħu l-klieb għalina. Issa, meta nħossu t-tentazzjonijiet tal-laħam, imissna niġru lejn djul Ommna tas-Sema, billi nifhmu x’inhija hi għalina, u biex naspiraw fiha. Hija tiddefendina u tmexxina lejn id-dawl.

San Josè Maria Escrivà