Il-Ġimgħa, 15 ta’ April 2022

Print Friendly, PDF & Email

Id-dinja ndenja li tilqa’ lill-Iben ta’ Alla direttament minn idejn il-Missier, għalhekk huwa ta lil Ibnu lil Marija biex id-dinja tilqgħu minn għandha.

Santu Wistin

%d bloggers like this: