L-Erbgħa, 4 ta’ Mejju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Is-sbuħija u l-tjubija taż-żwieġ jinsabu fl-isfond tal-fedeltà u l-indissolubilità, flimkien ma’ ftuħ għad-don ta’ Alla tal-ħajja. Dan  hu meħtieġ għall-kobor u d-dinjità tal-imħabba matrimonjali.

Benedettu XVI Papa Emeritu

%d bloggers like this: