L-Erbgħa, 11 ta’ Mejju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Kristu ġie fid-dinja iħawwel ġnien li fih, fost is-sbuħija u l-abbundanza, tikber il-vjola tal-umiltà, ix-xewk tal-mortifikazzjoni, il-warda tal-imħabba, il-ġilju tal-erwieħ verġni, ir-rand tal-konfessuri tal-fidi u l-palma tal-martri.

Fr James Groenings

%d bloggers like this: