Papa lil Kattoliċi LGBT: “Alla huwa Missier li ma jiċħad lil ħadd minn uliedu”

“L-istil ta’ Alla huwa qrubija, ħniena u tnerezza”, hekk qal il-Papa Franġisku waqt li wieġeb tliet mistoqsijiet li sarulu minn Patei Ġiżwita James Martin li jmexxi lil Kattoliċi LGBT. Fil-5 ta’ Mejju Patri Martin, kien kiteb lill-Papa bl-Ispanjol u talbu jwieġeb xi mistoqsijiet li l-aktar li jsirulu mill-Kattoliċi LGBT u l-familji tagħhom. Irċivejt tweġiba miktuba bl-idejn ftit tal-jiem wara, li ġie ippublikat fil-forma ta’ intervista qasira fuq il-websajt ta’ Patri Martin ‘Outreach’.

aktar