Il-qlub jilħqu lill-Verġni Omm: “il-paċi tiġi minn dirgħajha”.

Kien it-13 ta’ Mejju 1917, f’Cova d’Iria, fil-Portugall, tliet rgħajja ċkejknin jaraw lill-Verġni Marija bil-kuruna tar-Rużarju f’idejha. Din kienet l-ewwel minn sitt dehriet tal-Madonna lil Lucia dos Santos, u lill-kuġini tagħha Francisco u Jacinta Marto. L-istorja ta’ Fatima hija marbuta ma’ data oħra: dik tat-13 ta’ Mejju 1981, l-jum li fih kien sar l-attent ta’ qtil fuq il-ħajja tal-qaddis Papa Ġwanni Pawlu II.

aktar