Jitfakkar it-35 anniversarju mill-mewt ta’ Dun Mikiel Azzopardi

“Monsinjur Mikiel Azzopardi, li llum fit-13 ta’ Mejju qed infakkru l-35 anniversarju tal-mewt tiegħu, se jibqa’ mudell għalina bl-imħabba li wera lejn dawk li għandhom diżabbiltà. Wera wkoll kuraġġ. Kuraġġ ta’ fidi tremenda fil-providenza ta’ Alla u d-Dar tas-Siġġiewi hi xhieda ta’ dan”. Dan intqal minn Mons. George Frendo O.P., Arċisqof Emeritu ta’ Tirana fl-Albanija, waqt quddiesa kkonċelebrata biex titfakkar il-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi, li waqqaf id-Dar tal-Providenza fl-1965.

aktar