Ħuta barra mill-ilma

IS-SENA  60 A. D.

Ruben, żagħżugħ għani, riekeb fuq ħmar. Warajh, erba’ bgħula mgħobbijin sa ruħ ommhom, mmexxijin minn 6 qaddejja, tnejn minnhom armati bil-lanez (difens minn xi attakk tal-ħallelin).  Jgħaddu minn għoljiet u widien tal-Galilija, jiġbru l-qbila minn bdiewa li jaħdmu l-art li hi propjeta ta’ Samwel, missier Ruben.  Fit-triq jiltaqghu ma’ nies għaddejjin fuq xogħlhom il-biċċa l-kbira bdiewa, rgħajja jew sajjieda. Ma tonqosx id-dehra ta’ xi grupp żgħir Rumani għaddejjin fuq ir-ronda tagħhom.

aktar