Il-Ħadd, 22 ta’ Mejju 2022

Il-provi u t-tribulazzjonijiet jagħtuna l-okkażjoni biex inpattu għall-waqgħat u d-dnubiet tal-imgħoddi. F’dawn l-okkażjonijiet il-Mulej jiġi għandna bħal tabib biex ifejjaq il-ġrieħi li dnubietna jkunu ħallewlna. It-tribulazzjoni hija d-duwa divina.

Santu Wistin