Il-konflitt fl-Ukranja hu wieħed reliġjuż?

L-invażjoni Russa fl-Ukranja tista’ tħares lejha minn ħafna naħat. Hi gwerra vera, għalkemm ngħatat l-isem ta’ “missjoni speċjali’. Il-ħerba, l-imwiet u l-konsegwenzi tal-konflitt imerihom biss min qiegħed fil-kumdita’, ‘il bogħod mir-reġjun tal-gwerra, u mdorri jiġġustifika dak li hu ħażin. Issib ukoll min hu kattiv fil-kummenti tiegħu jew tagħha. Joħroġ ukoll id-dubju li dan il-konflitt hu dovut għar-reliġjon u allura l-ħtija ta’ dan kollu titqiegħed fuq il-Knisja, f’dan il-każ il-Knisja Nisranija.

aktar