Il-Papa Franġisku jitlob ir-Rużarju għall-paċi: “It-talb jista’ jsalva d-dinja”.

It-Tlieta, l-Papa Franġisku, invoka l-interċessjoni tal-Verġni Marija, s-Sultana tal-Paċi, biex tagħti lill-umanità d-don tal-paċi. Din il-velja ta’ talb, li saret fil-Bażilika Papali ta’ Santa Maria Maggiore, nkludiet il-parteċipazzjoni ta’ nies milquta jew li kellhom jaħarbu mill-gwerra, ta’ migranti u refuġjati.

aktar