Il-Ħamis, 2 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

O Alla tiegħi, jekk ilsieni ma jistax jgħid f’kull mument li nħobbok, irrid li qalbi ittennihielek ma’ kull nifs li nieħu.

San Ġwann M Vianney

%d bloggers like this: