Kelma tal-Ħajja ta’ Ġunju 2022

“Int Sidi; m’għandix ġid ieħor ħliefek.” (Sal 16 [15], 2). 

Il-Kelma tal-Ħajja ta’ dan ix-xahar hi meħuda mill-ktieb tas-Salmi, li fih hemm miġbur talb mill-isbaħ, ispirat minn Alla lis-Sultan David u lil nies oħra, biex jgħallimna nduru lejH. Is-Salmi jolqtu lilna lkoll: huma jmissu l-fond ta’ ruħna, fihom insibu sentimenti profondi u qawwija ħafna: dubji, tbatija, korla, qtigħ il-qalb, disperazzjoni, tama, ferħ. Għalhekk jgħoddu għal bniedem ta’ kull żmien, kultura u f’kull waqt ta’ ħajjitna. 

aktar