Il-Ħadd, 5 ta’ Ġunju 2022

Jien inkun kuntent biss meta nkun nitlob għall-midinbin. It-twajjeb Alla urieni kemm togħġbu li nitlob għall-midinbin. Ma nafx kenitx vuċi li smajt jew kenitx ħolma, iżda, kienet x’kienet, qajmitni u qaltli li ssalva ruħ fl-istat tad-dnub togħġob lil Alla aktar mis-sagrifiċċji kollha. Għal din ir-raġuni, qtajtha li nagħmel il-penitenza. 

San Ġwann M Vianney