L-Erbgħa, 8 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Minn għand ħadd ieħor ma nistgħu nieħdu eżempji aqwa u nitgħallmu l-ħtieġa li nipperseveraw fit-talb, daqs minn għand Marija. Marija tatna eżempju li fuqu għandna nimxu bla ma naqtgħu.

San. Bonaventura

%d bloggers like this: