Sinodu: Sensiela ta’ korsijiet onlajn b’xejn dwar id-dixxerniment u t-teħid ta’ deċiżjonijiet

Kattoliċi madwar id-dinja huma mistiedna jieħdu sehem f’Kors Massiv Miftuħ Online dwar is-suġġett ta’ “Dixxerniment Komuni u t-Teħid ta’ Deċiżjonijiet fil-Knisja”. L-inizjattiva ġejja bħala parti mis-Sinodu dwar is-sinodalità, li bħalissa tinsab fil-fażi djoċesana u li għandha tilħaq il-qofol tagħha bl-Isqfijiet li jiltaqgħu f’Ruma f’Ottubru 2023.

aktar