Għala sirt għalliem

Żagħżugħ iltaqa’ ma’ anzjan u nduna li kien jafu. “Skużi, Sir. Imma naħseb li kont tgħallimni.  Tiftakarni?”  L-anzjan wieġbu: “Daqs kemm għallimt tfal! Imma għidli ftit, issa x’qed tagħmel?”  “Jien sirt għalliem. In fatti kont int li nebbaħtni biex insir għalliem bħalek.” U l-anzjan saqsieh, “U meta ġara dan?”

aktar