Żewġ arċiprieti u amministratur parrokkjali ġodda għall-parroċċi taż-Żurrieq, Stella Maris u l-Manikata

Arċipriet ġdid għall‑parroċċa taż‑Żurrieq

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Dun Daniel Cardona bħala arċipriet tal‑parroċċa ta’ Santa Katarina fiż‑Żurrieq waqt li rringrazzja lil Dun Karm Mercieca, li serva bħala arċpriet u se jkompli jagħti s‑servizz tiegħu fl‑Arċidjoċesi.

aktar