L-Erbgħa, 22 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ħadd qatt ma deher bħalek fiż-żminijiet kollha ta’ qablek u ta’ warajk. Inti biss, o Mara li m’hawnx bħalha, għoġobt lil Kristu.

San Alfonz M de Liguori

%d bloggers like this: