Il-Ħamis, 23 ta’ Ġunju 2022

Salib merfugħ bis-sempliċita, u bla ħafna argumenti ta’ imħabba lejna nfusna li jesaġeraw l-affari, ma jibqax aktar salib. It-tbatija fil-paċi mhijiex aktar tbatija. Aħna ngergru għat-tbatija! Aktar imissna ngergru talli ma nbatux, ladarba xejn ma jagħmilna nixbħu lill-Mulej tagħna mgħobbi bis-Salib tiegħu. O x’għaqda sabiħa tar-ruħ mal-Mulej tagħna Ġesù Kristu bl-imħabba u l-virtù tas-Salib tiegħu.

San Ġwann M Vianney