Il-Ġimgħa, 24 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ladarba  l-Verġni Mbierka hija omm l-Imħabba u t-Tama, għalhekk, hija wkoll omm il-Fidi. ‘ Jiena Omm l-Imħabba safja, il-biża’ qaddis,  u l-għerf, u tat-tama qaddisa’. 

San Alfonz M de Liguori

%d bloggers like this: