Il-Ġimgħa, 1 ta’ Lulju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Aħna nfittxu l-qdusija f’mezzi ħżiena: priedki, kotba fuq il-mistiċiżmu, taħdit mad-diretturi spiritwali li jkollhom fama ta’ qdusija … m’għandniex bżonn dan kollu! Immedita fuq il-kelmiet: ‘Ħalli kollox, u ssib kollox.’ X’inhu dan il-kollox? Alla.

Santa Madalena Sofia Barat

%d bloggers like this: