Laqgħa ta’ talb fl-ispiritwalità ta’ Padre Pio

Print Friendly, PDF & Email

Laqgħa ta’ talb fl-ispiritwalità ta’ Padre Pio fil-Knisja tal-Madonna ta’ Loreto G’Mangia (Sorijiet Orsolini), is-Sibt 9 ta’ Lulju 2022.

Tibda fis-6pm bir-Rużarju Mqaddes, il-Quddiesa u l-Adorazzjoni b’kant u talb ta’ tifħir, skiet u talb għall-fejqan. Imexxi Fr. Joe Buttiġieġ, Kapuċċin.

Leave a Reply

%d bloggers like this: