Ħares sewwa għall-ġurnata tal-lum

Isma’  l-għanja taż-żerniq!

Ħares sew għall-ġurnata tal-lum

Għax hi l-ħajja, il-vera ħajja tal-ħajja!

Matul dan il-jum qasir issib il-veritajiet u r-rejaltajiet tal-eżistenza:

Il-ferħ li qed tikber,

Il-glorja ta’ kull azzjoni,

Id-dija tal-ġmiel.

Għax il-bieraħ mhu xejn ħlief ħolma,

U għada hu biss viżjoni:

Imma llum, jekk tgħixu tajjeb,

Jagħmel il-bieraħ kollha ta’ ħajtek  ħolma ta’ ferħ,

U kull għada viżjoni ta’ tama.

Mela, ħares sew għall-ġurnata tal-lum.

Din hi t-tislima ta’ sbieħ il-jum.

Meħuda minn “The Salutation of the dawn” (Sanskrit).