Il-Ħadd, 17 ta’ Lulju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Sa mill-bidu din is-Soċjetà ċkejkna kienet ikkonsagrata lill-Qalb ta’ Ġesù. Tifhmu l-isem li ġġibu? Tifhmu x’inhuma l-obbligazzjonijiet tagħkom? Tifhmu li intom qegħdin hawn biss biex tippromovu l-glorja tal-Qalb ta’ Ġesù billi …tippruvaw tagħtu l-espressjoni fikom infuskom għall-viturjiet li tagħhom il-Qalb Imqaddsa hija l-mudell?

Santa Madalena Sofia Barat

%d bloggers like this: