Korsijiet mill-Fakultà tat-Teoloġija

Print Friendly, PDF & Email

F’Ottubru li ġej, il-Fakulta’ tat-Teoloġija ser toffri għadd ta’ korsijiet, uħud minn ġodda. Fost dawn hemm …

Postgraduate Diploma fil-Psikologija Pastorali (PROGRAMM ĠDID)www.um.edu.mt/theology/prospective/pastoralpsychology

Master fl-Akkumpanjament Spiritwaliwww.um.edu.mt/theology/prospective/spiritualcompanionship

Master fl-Etika Ambjentali (KORS ĠDID)www.um.edu.mt/theology/prospective/environmentalethics

Master fl-Ispiritwalità … www.um.edu.mt/theology/prospective/spirituality

Master fl-Etika tan-Negozjuwww.um.edu.mt/theology/prospective/businessethics

B.A. fit-Teoloġija FLIMKIEN ma’ Suġġett Ieħor (GĦAŻLA KBIRA)

B.A. jew Master fit-Teoloġija (MALTA jew GĦAWDEX)

Diploma JEW Master fl-Istudji Reliġjużi

www.um.edu.mt/theology/courses

Għal aktar informazzjoni tista’:

Il-korsijiet jikkwalifikaw għall-iskema ta’ boroż ta’ studju offruti mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta lil min jixtieq ikompli l-istudji fl-etika professjonali, teoloġija u oqsma pastorali fil-Fakultà tat-Teoloġija.

Għas-sena akkademika 2022-2023, il-Fondazzjoni qed toffri għaxar boroż, li se jitqassmu skont dawn il-kriterji:

  • boroż ta’ €800 għal min japplika għad-Diploma fl-Istudji Reliġjużi
  • boroż ta’ €1,200 għal min japplika għad-Diploma PG fil-Psikoloġija Pastorali
  • boroż ta’ €2,000 għal min japplika għall-Baċellerat fl-Arti (bl-Unuri) fit-Teoloġija (part-time) jew għall-Master fl-Arti f’wieħed minn dawn l-oqsma: Etika tal-Negozju, Etika Ambjentali, Akkumpanjament Spiritwali, Spiritwalità, Studji Reliġjużi, jew Teoloġija.

L-applikazzjonijiet għall-boroż ta’ studju jagħlqu fl-1 ta’ Ottubru 2022. Aktar dettalji dwar l-iskema u l-applikazzjoni jistgħu jinkisbu minn: 

um.edu.mt/theology/prospective

Leave a Reply

%d bloggers like this: