L-Għoti tal-mandat lill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin fl-iskejjel tal-Knisja

Fit-22 ta’ Ġunju ngħata l-mandatlill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin lil 45 edukatur minn 17-il skola tal-Knisja. Il-mandat ingħata wara li l-edukaturi tħarrġu permezz ta’ kors mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

aktar