Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Id-Dsatax-il Ħadd ta’ matul is-Sena. (Sena Ċ)

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja jew isegwuha mal-familja minn fuq it-televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Bħala tħejjija, jridu jiktbu l-kelma nieqsa.

aktar