Il-Ħamis, 4 ta’ Awwissu 2022

Print Friendly, PDF & Email

M’hemmx biża’ ta’ esaġerazzjoni. Qatt ma naslu li nkejlu dan il-misteru li ma jitfissirx lanqas ma naslu li nagħtu radd il-ħajr suffiċjenti lil Omm tagħna talli ġabitna f’intimità hekk kbira mas-Ssma Trinità.

San Josè Maria Escrivà

%d bloggers like this: