Il-Ħamis, 11 ta’ Awwissu 2022

Print Friendly, PDF & Email

Kristu ma jisfurzax fuq ir-rieda tagħna, Huma jieħu biss dak li nagħtuh. Iżda Huwa ma jingħatax kollu kemm hu sakemm ma jarax li aħna nkunu ċedejna lilna nfusna kollna kemm aħna lilu.

Santa Tereża t’Avila

%d bloggers like this: