Il-Ħadd, 4 ta’ Settembru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Il-Mulej tagħna jħobbok u jħobbok hekk bil-qalb; u jekk ma jdewqikx il-ħlewwa ta’ imħabbtu, dan biex jumiljak aktar u jagħmlek ċkejken f’għajnejk.

San Piju ta’ Pietrelcina

%d bloggers like this: