Alla jkellimna b’diversi modi

Print Friendly, PDF & Email

Alla jkellimna kuljum.                                                                                                             

Qatt ħassejt f’daqqa waħda titwieled fik ix-xewqa li tagħmel xi ħaġa ta’ ġid?  Huwa Alla li jkellmek permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu.                                                                         

Qatt xi darba kellek l-impressjoni li xi ħadd kien ħdejk u xtaq ikellmek?  Huwa Alla  li jixtieq jikkomunika miegħek.                                                                                                            

Irċevejt xi ħaġa mhux tas-soltu li inti anqas biss qatt tlabt?  Huwa Alla li jagħraf is-sigrieti li hemm moħbija f’qalbek.                                                                                                          

Qatt sibt ma’ wiċċek sitwazzjonijiet diffiċli li ma kontx taf x’ser tagħmel biex toħroġ minnhom u mbagħad, f’daqqa waħda, it-tempesta ta’ ħajtek saret bnazzi bla ma int intbaħt?  Xejn ma jiġri addoċċ – huwa Alla li jieħu f’idejh is-sitwazzjoni tal-problemi kollha tiegħek u jtik risposta.                                                                                                                                   

Qatt ħassejt dieqa kbira f’qalbek u, ftit wara, qalbek imtliet bil-hena qisu qatt ma kien xejn?  Huwa Alla li ħaddnek miegħu u kellmek bi kliemu kollu ħlewwa.                                     

Ħassejt xi drabi t-toqol tas-salib tant li xtaqt il-mewt imma li,  f’daqqa waħda, sibt il-forza biex tkompli?  Huwa Alla li qabdek minn dirgħajk biex jagħtik ħajja ġdida.                              

Sibt ruħek quddiem problemi li ma kontx taf kif tħollhom u f’daqqa waħda qisu b’seħer sibt is-soluzzjoni ta’ kollox?   Huwa Alla li jpoġġi kollox f’postu. 

Kollox hu sempliċi u ħafif jekk inqiegħdu kollox f’idejn Alla u nafdaw fih.            

Taħseb li kienet b’kumbinazzjoni li qrajt dan il-messaġġ?  Le…… huwa Alla li mexxa l-passi tiegħek.  Għalhekk, kull meta tista’ xerrdu ma’ min tixtieq taqsam il-preżenza omnipotenti t’Alla.   

Minn Edward Tagliaferro   

%d bloggers like this: