Il-Ħamis, 29 ta’ Settembru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ejjew nibdew bil-kbir naħdmu s-salvazzjoni tagħna. Għaliex ħadd m’hu se jagħmilha għalina, jekk mhux aħna nfusna. Dak li  ħalaqna mingħajrna, ma jsalvaniex mingħajrna.

Santa Margarita Marija Alacoque

%d bloggers like this: