Il-Ħadd, 9 ta’ Ottubru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Jaħasra għal dawk li jiddisprezzaw id-devozjoni lejn Marija!  Ir-ruħ ma tistax tgħix bla ma ddur lejn Marija u tingħata lilha. Jaqa’ u jintilef min ma jirrikorrix lejn Marija.

San Alfonz

%d bloggers like this: