Kristu l-Perfezzjoni tagħna: l-Ispiritwalità Kristoloġika ta’ P. Avertan Fenech, O.Carm.

Print Friendly, PDF & Email

L-Uffiċċju tal-Viċi-Postulatur fil-Karmnu tal-Imdina, jistiednek tieħu sehem f’seminar li se jsir fil-Kunvent tal-Karmnu fl-Imdina dwar:

Il-Kristoloġija fil-Ħajja u l-Kitbiet ta’ P. Avertan Fenech, mis-Sur Warren J. Borg Ebejer, TOKS 

  • fl-10.00am L-Ewwel Sessjoni: Taħdita 
  • fl-10.45am Pawsa 
  • fil-11.00am It-Tieni Sessjoni: Taħdita 
  • fil-11.45am Analiżi ta’ siltiet magħżula 
  • fl-12.30pm Ikla ħafifa.* 

*NB: Min se jieħu sehem fis-Seminar nitolbuh javżana minn qabel sat-28 ta’ Ottubru minħabba l-ikel. 

Hawn taħt issibu l-poster u l-ittra bl-informazzjoni dwar attivitajiet oħra, kif ukoll il-faċċata tal-ktieb il-ġdid dwar il-Kristoloġija tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech, Karmelitan li għaddejja l-Kawża tal-Beatifikazzjoni tiegħu fil-Fażi Rumana.

Leave a Reply

%d bloggers like this: