Is-Sibt, 15 ta’ Ottubru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Irrifletti sew fuq dan, għax tant hu importanti li ma nasal qatt li nqiegħed wisq enfasi fuqu. Iffissa għajnejk fuq l-Imsallab u xejn aktar ma jkunlek ta’ akbar importanza.

Santa Tereża ta’ Avila

%d bloggers like this: