L-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru 2022

Print Friendly, PDF & Email

La Kristu huwa Alla, ma setax dineb, u kieku t-tbatija kienet dnub fiha nnfisha, Hu ma setax ibati u jmut għalina. B’danakollu la darba Huwa ħa fuqu din il-mewt terribbli biex jifdina, Huwa wriena li fil-fatt it-tbatija u l-uġigħ għandhom qawwa kbira.

E.A. Bucchianeri

%d bloggers like this: