Laqgħa ta’ talb ta’ San Mikiel

Laqgħa ta’ talb ta’ San Mikiel fil-Knisja tal-Kapuċċini, il-Floriana, il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2022.

Tibda fis-6pm bir-Rużarju ta’ San Mikiel u t-talb lill-Anġli. Fis-6:30pm Quddiesa. Imexxi Fr. Joe Buttiġieġ, Kapuċċin.

Ġib miegħek il-Ktieb tat-talb lill-Anġli.

aktar