Il-maħfra hija l-akbar għotja

(It-Tielet Parti)

FR. PHILIP CUTAJAR OFMCAP

Għal darb’oħra, għat-tielet darba, qed inkun magħkom billi naqsam aktare ħsibijiet u riflessjonijiet dwar is-suġġett tal-MAĦFRA. Dan qed nagħmlu kemm għax nemmen fil-valur tiegħu jekk irridu tassew ngħixu ta’ nsara dixxipli ta’ Kristu, kemm ukoll għax għandna ferm bżonnu fil-ħajja tallum kemm dik soċjali, politika, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol u fil-Knisja; u mhux inqas għax kontu intkom il-qarrejja li għal darb’oħra urejtuni li tixtiequ tkunu tafu aktar dwar dan is-suġġett. Kien hemm min qalli li qed jaqsam dan il-materjal fil-gruppi li janima fil-parroċċa tiegħu. J’Alla! Dan hu l-iskop tagħna.  Bħalma għamilt fid-darbtejnta’ qabel, anke issa ser nibda billi naqsam magħkom storja ċkejkna:

aktar