Il-Konċilju Vatikan II fuq l-Appostolat tal-Lajċi

Intervista ma’ Francesco Pio Attard fuq id-digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Apostolicam Actuositatem.

Dan huwa l-ħames programm awdjo, f’sensiela ta’ tlettax-il wieħed, imtella mis-Segretarjat għal-Lajċi u mxandra fuq Radju Marija li fihom qed ikunu diskussi d-dokumenti kollha tal-konċilju..

Minkejja li mill-bidu ta’ dan l-assemblea straordinarja tal-Isqfijet tad-dinja kollha, issa diġà għaddew sittin sena, madankollu il-Vjaġġ għadu qed ikompli llum ukoll.

Segwi din is-sensiela ta’ programmi …

Aktar fuq il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II …