Is-Sibt, 19 ta’ Novembru 2022

Il-fidi fil-qawmien ta’ Ġesù tgħid li hemm ġejjieni għall-bniedem; il-karba għall-ħajja li ma tintemmx li hija parti mill-persuna ġiet imwieġba. Alla jeżisti: dan hu l-messaġġ reali tal-Għid il-Kbir. Kulmin jibda mqar jifhem dan x’ifisser jibda jifhem x’ifisser li hu mifdi.

Papa Benedettu XVI