L-Erbgħa, 23 ta’ Novembru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ara li l-ewwel tippriedka bil-mod kif tgħix. Jekk le, in-nies tinnota li int tgħid ħaġa imma tgħix ħaġ’oħra, u kliemek iġib d-daħka ċinika u ċ-ċaqlieqa tar-ras.

San Karlu Borromeo

%d bloggers like this: