L-Ewkaristija. Il-Qsim tal-Ħobż u mirakli Ewkaristiċi oħra.

minn Manwel Cutajar

L-Ewkaristija – il-Qsim tal-Ħobż (1)

(Ritratt tal-affresk Fractio Panis li jinsab fil-Katakombi ta’  Santa Priscilla, martri,  fil-Kappella Griega (Capella Greca) li tinsab fuq il-Via Salaria Nova f’Ruma. Dan il-Katakombi fi żmien ir-Rumani kien jintuża għad-dfin. L-affresk li jmur lura għall-ewwel nofs tat-Tieni Seklu WK hu miktub  fuq wiċċ l-arkata eżattament fuq artal qabar, li fuqu kien jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Ewkaristija. Ix-xena fl-affresk tirrappreżenta  seba’ persuni ma’ mejda , li skont studjużi tal-Vatikan, huma sitt irġiel u mara ( it-tielet waħda mil-lemin). Sitta minnhom huma mimdudin hekk kif  l-antiki kienu jimteddu waqt l-ikliet tagħhom. F’tarf il-mejda fuq ix-xellug jidher raġel wisq probabbli bid-daqna (presbiteru/qassis?) b’ħobża żgħira f’idejh u dirgħajh miġbuda quddiemu  juri li qiegħed jaqsam il-ħobża. Fuq il-mejda  quddiemu hemm tazza b’żewġt imqabad. Tul il-mejda jidher li hemm żewġ platti kbar, wieħed fih żewġ ħutiet u l-ieħor ħames ħobżiet. F’kull tarf tal-affresk jidhru qfief mimlija bil-ħobż – erba’ fuq ix-xellug u tlieta fuq il-lemin.

aktar