L-Erbgħa, 7 ta’ Diċembru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Mhijiex is-sinċerità, hija l-verità li teħlisna, għaliex tibdilna. Tqaċċatna mill-jasar ġewwieni tagħna.                                                                            

Henri de Lubac

%d bloggers like this: