Is-Sibt, 10 ta’ Diċembru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Alla ħalaqni biex naqdih f’servizz definittiv. Fdali biċċa xogħol li ma fdahiex lil ħaddieħor. Jien għandi missjoni. .. Ma ħalaqnix għal xejn.. Jekk marid, il-mard tiegħi jista’ jaqdih; Jekk imnikket, in-niket tiegħi jista’ jaqdih. Ma jagħmel xejn għal xejn. Jaf x’inhu jagħmel. 

John Henry Newman

%d bloggers like this: