Il-Ħadd, 1 ta’ Jannar 2023

Biex wieħed ikun missjunarju, qabel ma jibda jxandar, huwa neċessarju li jara. Jara lil dan Ġesù li sar ċkejken biex ikun jista’ jersaq lejn id-dgħufija tagħna, li ħa fuqu l-laħam li jmut tagħna biex ilibbsu bl-immortalità tiegħu, u li jiġi ta’ kuljum jiltaqa’ magħna, jimxi magħna u jaqbdilna jdejna.

Il-Papa Franġisku