Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tieni Ħadd tas-Sena. (Sena A)

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jimlew il-kaxxi l-bojod b’sentenza mill-Vanġelu billi jużaw il-kliem provdut.

Continue reading “Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tieni Ħadd tas-Sena. (Sena A)”