L-Ikla tal-Mulej u Mirakli fi Franza u l-Italja

minn Manwel Cutajar

L-Ewkaristija – L-Ikla tal-Mulej

Wara li f’artikli ta’ qabel f’din is-sensiela tkellimna fil-qosor dwar it-tifsir tat-terminu Ewkaristiku L-Ikla tal-Mulej  inħoss li hu  xieraq u opportun li nġibu siltiet mir-riflezzjoni profonda u teoloġika  dwar l-Ewkaristija bħala li hi  L-Ikla tal-Mulej, anzi l-Bankett  (banquit) Divin, miktuba mid-Dumnikan San Tumas ta’ Akwinu (1226-1274), magħruf bħala “Id-Duttur Angeliku”. Għall-ħidmiet u l-kitbiet teoloġiċi kbar tiegħu, fosthom is-“Summa Theologica” (f’Ħames Volumi) u is-“Summa Contra Gentiles” (f’ Erba’ Volumi)  il-Knisja Kattolika tqis lil San Tumas bħala “Duttur tal-Knisja.”

aktar