Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tas-Sena. (Sena A)

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jistaqsu lill-ġenituri jew min jieħu ħsiebhom x’inhu musbieħ.

Continue reading “Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tas-Sena. (Sena A)”