Armonija

Mara żagħżugha qed iddoqq noti ta’ innu fuq it-tastiera tal-orgni. Mitlufa fi ħsibijietha tidher li mhix tagħti kas, la tal-anġlu u lanqas tal-partitura li qed iżommilha. Għalfejn l-anġlu qed iżomm din il-karta tal-mużika? Santa Ċeċilja ma kinitx daqshekk midħla tal-mużika u din mhix xena li tirrappreżenta kunċert ta’ din id-dinja. 

aktar